ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
9521 1998-04-30 Absolutorium w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 1997 LII/378/98 Archiwalny
9522 1999-04-27 Absolutorium w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 1998 X/101/99 Archiwalny
9523 2000-04-18 Absolutorium w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 1999 XXV/274/2000 Archiwalny
9524 2001-04-24 Absolutorium w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra XXXIX/466/01 Archiwalny
9525 2002-04-23 Absolutorium w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 2001 LIV/637/02 Archiwalny
9526 2003-04-28 Absolutorium w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2002 VIII/57/03 Archiwalny
9527 2004-04-27 Absolutorium w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra, oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2003 XXIV/213/04 Archiwalny
9528 1999-03-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty dla osób fizycznych od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność miasta VIII/62/99 Archiwalny
9529 2000-01-25 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Zielona Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych XXI/241/2000 Archiwalny
9530 2000-11-28 Podatki w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomości XXXIII/368/2000 Archiwalny
9531 2001-01-30 Podatki zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomości XXXVI/422/01 Archiwalny
9532 2001-02-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze XXXVII/441/01 Archiwalny
9533 2001-04-24 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia inwestorom ulg w podatku od nieruchomości XXXIX/471/01 Archiwalny
9534 2001-10-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie miejskim żłobkom w Zielonej Górze bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd XLVII/574/01 Archiwalny
9535 2001-11-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe XLVIII/582/01 Archiwalny
9536 2001-11-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie zwolnienia od opłaty targowej podczas Jarmarku Świątecznego w 2001 r. XLVIII/584/01 Archiwalny
9537 2002-02-26 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd LII/615/02 Archiwalny
9538 2002-02-26 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie miejskim żłobkom w Zielonej Górze bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd LII/614/02 Archiwalny
9539 2002-05-28 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie zwolnienia od opłaty targowej podczas Jarmarku Winobraniowego w 2002 r. LV/647/02 Archiwalny
9540 2002-10-10 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców LXII/720/02 Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu