ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-28 Programy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2017 roku. XLVIII.593.2017 Obowiązujący
62 2017-03-28 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. XLVIII.592.2017 Obowiązujący
63 2017-03-28 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze. XLVIII.591.2017 Obowiązujący
64 2017-03-28 Statuty w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze. XLVIII.590.2017 Obowiązujący
65 2017-03-28 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 46 w Zielonej Górze. XLVIII.589.2017 Obowiązujący
66 2017-03-28 Oświata w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra. XLVIII.588.2017 Obowiązujący
67 2017-03-28 Oświata w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. XLVIII.587.2017 Obowiązujący
68 2017-03-28 Oświata w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XLVIII.586.2017 Obowiązujący
69 2017-03-31 Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie odwołania I Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. komunalnych i funduszy europejskich. 400.2017 Obowiązujący
70 2017-03-30 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra. 14.2017.K Obowiązujący
71 2017-03-29 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS). 13.2017.K Obowiązujący
72 2017-03-27 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przechowywania, konserwacji i oceny przydatności sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim i magazynie przeciwpowodziowym. 376.2017 Obowiązujący
73 2017-03-27 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 375.2017 Obowiązujący
74 2017-03-27 Przedszkola w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zielonej Górze. 374.2017 Obowiązujący
75 2017-03-27 Przedszkola w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zielonej Górze. 373.2017 Obowiązujący
76 2017-03-22 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra w statusie miejskim. 369.2017 Obowiązujący
77 2017-03-21 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 368.2017 Obowiązujący
78 2017-03-21 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 367.2017 Obowiązujący
79 2017-03-21 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 366.2017 Obowiązujący
80 2017-03-20 Budżet w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom samorządowych zakładów budżetowych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta. 364.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu