ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-12-19 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXI.829.2017 Obowiązujący
42 2017-12-19 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LXI.828.2017 Obowiązujący
43 2017-12-19 Usługi i handel w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra. LXI.827.2017 Obowiązujący
44 2017-12-19 Zaopatrzenie w wodę zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. LXI.826.2017 Obowiązujący
45 2017-12-19 Opłaty lokalne zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. LXI.825.2017 Obowiązujący
46 2017-12-19 Opłaty lokalne zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej. LXI.824.2017 Obowiązujący
47 2017-12-19 Budżet w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXI.823.2017 Obowiązujący
48 2017-12-19 Budżet w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXI.822.2017 Obowiązujący
49 2017-12-19 Komunikacja miejska i transport drogowy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. LXI.821.2017 Obowiązujący
50 2017-12-19 Zakłady, jednostki budżetowe zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. LXI.820.2017 Obowiązujący
51 2017-12-19 Projekty m. in. unijne w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Góry”. LXI.819.2017 Obowiązujący
52 2017-12-19 Uchwały budżetowe Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXI.818.2017 Obowiązujący
53 2017-12-19 Wieloletnia prognoza finansowa w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. LXI.817.2017 Obowiązujący
54 2017-12-22 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1705.2017 Nieobowiązujący
55 2017-12-22 Szkoły Podstawowe w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. 1704.2017 Obowiązujący
56 2017-12-22 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie w sprawie powołania zespołu do rozwiązania problemu dotyczącego znacznego podnoszenia się wód gruntowych w obrębie ulic: Generała Jarosława Dąbrowskiego, Kupieckiej i Stefana Batorego. 1703.2017 Obowiązujący
57 2017-12-22 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1701.2017 Nieobowiązujący
58 2017-12-21 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie powołania dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. 1700.2017 Obowiązujący
59 2017-12-21 Inne zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. 1699.2017 Obowiązujący
60 2017-12-21 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt. 1687.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu