ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-03-26 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019. VII.143.2019 Obowiązujący
42 2019-03-26 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego. VII.142.2019 Obowiązujący
43 2019-03-26 Podatki zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania. VII.141.2019 Oczekujący
44 2019-03-26 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego. VII.140.2019 Obowiązujący
45 2019-03-26 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego. VII.139.2019 Obowiązujący
46 2019-03-26 Radni w sprawie delegowania radnych do prac w zespole ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt. VII.138.2019 Obowiązujący
47 2019-03-26 Podział środków PFRON w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2019. VII.137.2019 Obowiązujący
48 2019-03-26 Oświata w sprawie warunków, form zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół. VII.136.2019 Oczekujący
49 2019-03-26 Oświata w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VII.135.2019 Obowiązujący
50 2019-03-26 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze. VII.134.2019 Obowiązujący
51 2019-03-26 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. VII.133.2019 Obowiązujący
52 2019-03-26 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze. VII.132.2019 Oczekujący
53 2019-03-26 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze. VII.131.2019 Obowiązujący
54 2019-03-26 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. VII.130.2019 Obowiązujący
55 2019-03-26 Programy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 roku. VII.129.2019 Oczekujący
56 2019-03-26 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zielona Góra. VII.128.2019 Obowiązujący
57 2019-03-26 Inne w sprawie przekazania petycji. VII.127.2019 Obowiązujący
58 2019-03-26 Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe w sprawie wskazania radnych do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw nagród kulturalnych. VII.126.2019 Obowiązujący
59 2019-03-26 Oświata w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. VII.125.2019 Oczekujący
60 2019-03-29 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 279.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu