ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-09-26 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LVI.717.2017 Obowiązujący
42 2017-09-26 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LVI.716.2017 Obowiązujący
43 2017-09-26 Gospodarka odapadami uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. LVI.715.2017 Obowiązujący
44 2017-09-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Energetyków i ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze. LVI.714.2017 Obowiązujący
45 2017-09-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep- Zakładowa w Zielonej Górze. LVI.713.2017 Obowiązujący
46 2017-09-26 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze. LVI.712.2017 Obowiązujący
47 2017-09-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze. LVI.711.2017 Obowiązujący
48 2017-09-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Łężyca-Inwestycyjna i ul. Melpomeny w Zielonej Górze. LVI.710.2017 Obowiązujący
49 2017-09-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 111/1 i 111/2 przy ul. Barcikowice w Zielonej Górze. LVI.709.2017 Obowiązujący
50 2017-09-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Zielona Góra Północ w Zielonej Górze. LVI.708.2017 Obowiązujący
51 2017-09-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze. LVI.707.2017 Obowiązujący
52 2017-09-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lisiej i ul. Krakusa w Zielonej Górze. LVI.706.2017 Obowiązujący
53 2017-09-26 Budżet w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Zielona Góra do Komisji realizującej zadania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. LVI.705.2017 Obowiązujący
54 2017-09-26 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej na terenie miasta Zielona Góra zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. LVI.704.2017 Obowiązujący
55 2017-10-02 Organizacja Urzędu Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 27.2017.K Obowiązujący
56 2017-10-02 Jednostki organizacyjne Miasta w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 1266.2017 Obowiązujący
57 2017-10-02 Spółki w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego. 1265.2017 Obowiązujący
58 2017-09-28 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie odwołania pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 1263.2017 Obowiązujący
59 2017-09-29 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 1258.2017 Obowiązujący
60 2017-09-29 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1257.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu