ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-05-29 Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic sołectw. LXVII.974.2018 Obowiązujący
42 2018-05-29 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. LXVII.973.2018 Obowiązujący
43 2018-05-29 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXVII.972.2018 Obowiązujący
44 2018-05-29 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXVII.971.2018 Obowiązujący
45 2018-05-29 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.970.2018 Obowiązujący
46 2018-05-29 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.969.2018 Obowiązujący
47 2018-05-29 Programy w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra. LXVII.968.2018 Obowiązujący
48 2018-05-29 Programy, strategie, projekty w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra w ramach projektu pn.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. LXVII.967.2018 Obowiązujący
49 2018-05-29 Rady społeczne w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a. LXVII.966.2018 Obowiązujący
50 2018-05-29 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 482 obręb 36 przy ul. Pszennej w Zielonej Górze. LXVII.965.2018 Obowiązujący
51 2018-05-29 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze. LXVII.964.2018 Obowiązujący
52 2018-05-29 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXVII.963.2018 Obowiązujący
53 2018-05-29 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców. LXVII.962.2018 Obowiązujący
54 2018-05-29 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze. LXVII.961.2018 Obowiązujący
55 2018-05-29 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXVII.960.2018 Obowiązujący
56 2018-05-29 Ławnicy w sprawie wyboru dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. LXVII.959.2018 Obowiązujący
57 2018-06-05 Artystyczne i twórcze w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2018. 597.2018 Obowiązujący
58 2018-05-30 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 590.2018 Obowiązujący
59 2018-05-30 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. 587.2018 Obowiązujący
60 2018-05-30 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 583.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu