ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-03-08 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7.2017.K Obowiązujący
22 2017-03-08 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie odwołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6.2017.K Obowiązujący
23 2017-03-06 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Zielonej Górze. 290.2017 Obowiązujący
24 2017-02-28 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. XLVI.583.2017 Obowiązujący
25 2017-02-28 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.582.2017 Obowiązujący
26 2017-02-28 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.581.2017 Obowiązujący
27 2017-02-28 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze. XLVI.580.2017 Obowiązujący
28 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. XLVI.579.2017 Oczekujący
29 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra. XLVI.578.2017 Oczekujący
30 2017-02-28 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. XLVI.577.2017 Obowiązujący
31 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.576.2017 Obowiązujący
32 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.575.2017 Obowiązujący
33 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.574.2017 Obowiązujący
34 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.573.2017 Obowiązujący
35 2017-02-28 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XLVI.572.2017 Obowiązujący
36 2017-02-28 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie wyłączenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przy ul. Botaniczna 50. XLVI.571.2017 Obowiązujący
37 2017-02-28 Oświata w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. XLVI.570.2017 Obowiązujący
38 2017-02-28 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. XLVI.569.2017 Obowiązujący
39 2017-02-28 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. XLVI.568.2017 Obowiązujący
40 2017-02-28 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie ustanowienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych. XLVI.567.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu