ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-10-31 Programy w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. LVIII.739.2017 Oczekujący
22 2017-10-31 Statuty jednostek w sprawie zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. LVIII.738.2017 Oczekujący
23 2017-10-31 Oświata w sprawie zwolnienia wicedyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. LVIII.737.2017 Obowiązujący
24 2017-10-31 Zakłady, jednostki budżetowe zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. LVIII.736.2017 Obowiązujący
25 2017-10-31 Programy w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022. LVIII.735.2017 Obowiązujący
26 2017-10-31 Wybory, referenda, konsultacje zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. LVIII.734.2017 Obowiązujący
27 2017-10-31 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1434.2017 Obowiązujący
28 2017-10-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1433.2017 Obowiązujący
29 2017-10-31 Nieruchomości w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. 1432.2017 Obowiązujący
30 2017-10-31 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 1430.2017 Obowiązujący
31 2017-10-31 Spółki w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej mienia Miasta Zielona Góra. 1429.2017 Obowiązujący
32 2017-10-31 Spółki w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej składników majątku trwałego. 1428.2017 Obowiązujący
33 2017-10-27 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1419.2017 Obowiązujący
34 2017-10-27 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 1418.2017 Obowiązujący
35 2017-10-27 Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe) w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. 1417.2017 Obowiązujący
36 2017-10-26 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie. 1416.2017 Obowiązujący
37 2017-10-26 Nieruchomości zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej. 1415.2017 Obowiązujący
38 2017-10-25 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 1410.2017 Obowiązujący
39 2017-10-24 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 1392.2017 Obowiązujący
40 2017-10-24 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 1391.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu