ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-04-14 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 460.2017 Obowiązujący
22 2017-04-14 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 459.2017 Obowiązujący
23 2017-04-14 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 458.2017 Obowiązujący
24 2017-04-13 Komisje w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2017. 456.2017 Obowiązujący
25 2017-04-13 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 455.2017 Obowiązujący
26 2017-04-13 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 454.2017 Obowiązujący
27 2017-04-13 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 453.2017 Obowiązujący
28 2017-04-12 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 452.2017 Obowiązujący
29 2017-04-11 Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości. 451.2017 Obowiązujący
30 2017-04-11 Stypendia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów. 446.2016 Obowiązujący
31 2017-04-11 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych. 445.2017 Obowiązujący
32 2017-04-11 Oświata w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 444.2017 Obowiązujący
33 2017-04-10 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 440.2017 Obowiązujący
34 2017-04-07 Komisje wyborcze w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. 438.2017 Obowiązujący
35 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. 437.2017 Obowiązujący
36 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. 436.2017 Obowiązujący
37 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. 435.2017 Obowiązujący
38 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. 434.2017 Obowiązujący
39 2017-04-07 Organizacja Urzędu Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 16.2017.K Zmieniony
40 2017-04-03 Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Krzysztofowi Kaliszukowi – I Zastępcy Prezydenta Miasta. 15.2017.K Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu