ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-11-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111 obręb 4 przy ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze. II.17.2018 Obowiązujący
22 2018-11-27 Użyczenie, użytkowanie nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości. II.16.2018 Obowiązujący
23 2018-11-27 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. II.15.2018 Obowiązujący
24 2018-11-27 Nazwy - ulice, place, ronda zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze. II.13.2018 Oczekujący
25 2018-11-27 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. II.12.2018 Obowiązujący
26 2018-11-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. II.11.2018 Obowiązujący
27 2018-11-27 Podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego. II.10.2018 Oczekujący
28 2018-11-27 Skargi i wezwania w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. II.9.2018 Obowiązujący
29 2018-11-27 Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. II.8.2018 Obowiązujący
30 2018-11-27 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. II.7.2018 Obowiązujący
31 2018-11-27 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego. II.6.2018 Obowiązujący
32 2018-11-27 Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe) w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. II.5.2018 Oczekujący
33 2018-11-27 Komisje w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra. II.4.2018 Obowiązujący
34 2018-11-27 Rada Miasta w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zielona Góra. II.3.2018 Obowiązujący
35 2018-11-27 Rada Miasta w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Zielona Góra na kadencję 2018 - 2023. II.2.2018 Obowiązujący
36 2018-11-27 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazwy stacji kolejowej w Mieście Zielona Góra. Oświadczenie Nr II.1.2018 Obowiązujący
37 2018-11-27 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 25.2018.K Obowiązujący
38 2018-11-28 Spółki w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego oraz wniesienia aportu. 1401.2018 Obowiązujący
39 2018-11-26 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 1395.2018 Obowiązujący
40 2018-11-26 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 1394.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu