ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1481.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1480.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1468.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1464.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1463.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1423.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1418.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1416.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.
Nr aktu prawnego
XVII.389.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVII.388.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVII.387.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVII.386.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVII.385.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XVII.384.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XVII.383.2019
Status
Oczekujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
Nr aktu prawnego
XVII.382.2019
Status
Oczekujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Nr aktu prawnego
XVII.381.2019
Status
Oczekujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Porządek i czystość w mieście
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVII.380.2019
Status
Oczekujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
Nr aktu prawnego
XVII.379.2019
Status
Oczekujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII.378.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji