ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-05-30 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze. LI.633.2017 Oczekujący
22 2017-05-30 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze. LI.632.2017 Obowiązujący
23 2017-05-30 Podatki i opłaty lokalne w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. LI.631.2017 Obowiązujący
24 2017-05-30 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. LI.630.2017 Oczekujący
25 2017-05-30 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. LI.629.2017 Obowiązujący
26 2017-05-30 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze. LI.628.2017 Obowiązujący
27 2017-05-30 Zagospodarowanie przestrzenne zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na terenie zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Liliowy Las”. LI.627.2017 Obowiązujący
28 2017-05-30 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. LI.626.2017 Obowiązujący
29 2017-05-30 Rada Miasta w sprawie rozpatrzenia petycji o nieprzenoszenie siedziby Miejskiego Przedszkola nr 18 w Zielonej Górze. LI.625.2017 Obowiązujący
30 2017-05-30 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby i przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 18 im. „Czekoladowe Przedszkole” w Zielonej Górze. LI.624.2017 Obowiązujący
31 2017-05-30 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LI.623.2017 Obowiązujący
32 2017-05-30 Projekty m. in. unijne w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra- Etap II". LI.622.2017 Obowiązujący
33 2017-05-30 Oświata w sprawie przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w pierwszym etapie naboru do placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. LI.621.2017 Obowiązujący
34 2017-05-30 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2017. LI.620.2017 Obowiązujący
35 2017-05-30 Projekty m. in. unijne w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra- Wzgórza Piastowskie”. LI.619.2017 Obowiązujący
36 2017-06-02 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 688.2017 Obowiązujący
37 2017-06-02 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 687.2017 Obowiązujący
38 2017-05-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 670.2017 Obowiązujący
39 2017-05-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 669.2017 Obowiązujący
40 2017-05-31 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 668.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu