ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-28 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. 1718.2017 Obowiązujący
22 2017-12-28 Spółki w sprawie przyjęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego. 1717.2017 Obowiązujący
23 2017-12-28 Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 1713.2017 Obowiązujący
24 2017-12-28 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 1710.2017 Nieobowiązujący
25 2017-12-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1709.2017 Nieobowiązujący
26 2017-12-28 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1708.2017 Nieobowiązujący
27 2017-12-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 1707.2017 Nieobowiązujący
28 2017-12-28 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 1706.2017 Obowiązujący
29 2017-12-21 Programy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022. LXII.840.2017 Obowiązujący
30 2017-12-19 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. OBWIESZCZENIE NR LXI.1.2017 Obowiązujący
31 2017-12-19 Podatki i opłaty lokalne w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości. LXI.839.2017 Obowiązujący
32 2017-12-19 Podatki i opłaty lokalne w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. LXI.838.2017 Obowiązujący
33 2017-12-19 Statuty jednostek w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. LXI.837.2017 Obowiązujący
34 2017-12-19 Programy w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019. LXI.836.2017 Obowiązujący
35 2017-12-19 Programy w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2018. LXI.835.2017 Obowiązujący
36 2017-12-19 Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. LXI.834.2017 Obowiązujący
37 2017-12-19 Statuty jednostek w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze. LXI.833.2017 Obowiązujący
38 2017-12-19 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. LXI.832.2017 Obowiązujący
39 2017-12-19 Porządek i czystość w mieście w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. LXI.831.2017 Obowiązujący
40 2017-12-19 Budżet w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. LXI.830.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu