ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-09-25 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. LXXV.1063.2018 Oczekujący
22 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXXV.1062.2018 Oczekujący
23 2018-09-25 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXXV.1061.2018 Obowiązujący
24 2018-09-25 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXXV.1060.2018 Obowiązujący
25 2018-09-25 Podział środków PFRON zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2018. LXXV.1059.2018 Obowiązujący
26 2018-09-25 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze. LXXV.1058.2018 Oczekujący
27 2018-09-25 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze. LXXV.1057.2018 Obowiązujący
28 2018-09-25 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze. LXXV.1056.2018 Oczekujący
29 2018-09-25 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze. LXXV.1055.2018 Obowiązujący
30 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie GPZ „Krośnieńska” i ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze. LXXV.1054.2018 Obowiązujący
31 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Józefa Sowińskiego i ul. Zielonej w Zielonej Górze. LXXV.1053.2018 Obowiązujący
32 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze. LXXV.1052.2018 Obowiązujący
33 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze. LXXV.1051.2018 Oczekujący
34 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga w Zielonej Górze. LXXV.1050.2018 Obowiązujący
35 2018-09-25 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXXV.1049.2018 Obowiązujący
36 2018-09-25 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXXV.1048.2018 Obowiązujący
37 2018-09-25 Dotacje celowe z budżetu miasta zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. LXXV.1047.2018 Obowiązujący
38 2018-09-25 Oświata w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. LXXV.1038.2018 Obowiązujący
39 2018-09-25 Usługi i handel zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. LXXV.1037.2018 Oczekujący
40 2018-09-25 Honorowe obywatelstwo w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra. LXXV.1036.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu