ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 301
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorz Zarugiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
X.199.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 302
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
X.198.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 303
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
X.197.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 304
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
X.196.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 305
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X.195.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 306
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
X.194.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 307
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
X.193.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 308
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci.
Nr aktu prawnego
X.192.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 309
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
X.191.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 310
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Nr aktu prawnego
X.190.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 311
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
X.189.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 312
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Absolutorium
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium za 2018 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X.188.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 313
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
X.187.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 314
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Prezydent Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X.186.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 315
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
601.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 316
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Artystyczne i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
600.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 317
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji.
Nr aktu prawnego
599.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 318
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
588.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 319
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
587.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 320
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości lokalowej.
Nr aktu prawnego
584.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji