ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 281
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2020 roku dla Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
829.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
828.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
827.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego oraz wniesienia aportu.
Nr aktu prawnego
825.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
806.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 286
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
805.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
804.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 288
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
802.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
801.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt pomnika księdza Kazimierza Michalskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
762.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2019-07-02
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
Nr aktu prawnego
20.2019.K
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
761.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
760.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
759.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 295
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
726.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
725.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
724.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok 2019
Nr aktu prawnego
717.2019
Status
Zmieniony
Lp: 299
Data podjęcia
2019-07-18
Grupa tematyczna
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i zespoły szkół
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
708.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2019-07-15
Grupa tematyczna
Komunikacja miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
698.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji