ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VII.143.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
VII.142.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Podatki
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
Nr aktu prawnego
VII.141.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
VII.140.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
VII.139.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Radni
Tytuł aktu
w sprawie delegowania radnych do prac w zespole ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Nr aktu prawnego
VII.138.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2019.
Nr aktu prawnego
VII.137.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie warunków, form zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół.
Nr aktu prawnego
VII.136.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Nr aktu prawnego
VII.135.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VII.134.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
VII.133.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VII.132.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VII.131.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VII.130.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Programy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
VII.129.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
VII.128.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji.
Nr aktu prawnego
VII.127.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Nagrody, stypendia, dodatki samorządowe
Tytuł aktu
w sprawie wskazania radnych do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw nagród kulturalnych.
Nr aktu prawnego
VII.126.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
VII.125.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
279.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji