ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 07:35:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. R. Traugutta w Zielonej Górze.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 14:00:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 12:26:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 10:54:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 11:12:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-06 08:45:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr XXXIV.398.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze, dla obszaru ograniczonego: ul. Kożuchowską, ul. Browarną i terenem dawnej Kolei Szprotawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego do 8 marca 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, 65-24 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810 o godzinie 13.00.
          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
          Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
           Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 15 lutego do 8 marca 2018 r., z projektem miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze, dla obszaru ograniczonego: ul. Kożuchowską, ul. Browarną i terenem dawnej Kolei Szprotawskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
          Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w terminie od 15 lutego do 23 marca 2018 r.
          Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
         Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Fabiańczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezydent Miasta Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 08:45:59
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Fabiańczyk Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 08:47:16
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Fabiańczyk Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 08:47:16
Artykuł był wyświetlony: 857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 13:17:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu