ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-18 10:09:06 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-18 10:12:20 przez Agnieszka Fabiańczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII.506.2016 z dnia 20 grudnia 2016r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 września do 17 października 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810 o godzinie 14.00.
          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
          Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018r.
 
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
          Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 26 września do 17 października 2018r., z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
          Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w terminie od 26 września 2018 do 31 października 2018r.
          Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
          Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Fabiańczyk Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezydent Miasta Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 10:09:06
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Fabiańczyk Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 10:12:20
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Fabiańczyk Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 10:12:20
Artykuł był wyświetlony: 65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu