ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-03 14:15:38 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-03 14:15:56 przez Dagmara Jaros, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIII.549.2017 z dnia 24 stycznia 2017r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, dla terenu zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Botanicznej, pomiędzy Ogrodem Botanicznym, a rondem Zesłańców Sybiru, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada  2017r. do 6 grudnia 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 22, 65-24 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 810, o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017r.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 15 listopada  2017r. do 6 grudnia 2017r., z  projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej  Górze, dla terenu zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Botanicznej, pomiędzy Ogrodem Botanicznym, a rondem Zesłańców Sybiru, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w terminie od 15 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
            Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Jaros Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezydent Miasta Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 14:15:38
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Jaros Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 14:15:56
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Jaros Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 14:15:56
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu