ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

GŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-27 14:22:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-27 14:23:18 przez Agnieszka Fabiańczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz  uchwał nr XXXIX.448.2016 z dnia 27 września 2016 r. i nr XLI.492.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22  w pokoju nr 810 o godzinie 13.00.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
            Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
            Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 9 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r., z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22  w pokoju nr 809, 65-424 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 14.00.
            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w terminie 9 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
            Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieska Fabiańczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezydent Miasta Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 14:22:48
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Fabiańczyk Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 14:23:18
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Jaros Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 14:12:35
Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu