ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-02-08 12:52:14 Informacja ogłoszona dnia 2019-02-08 12:52:31 przez Maciej Kościelniak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym dla osiedla mieszkaniowego Savanna w Zielonej Górze – Ochla, na działkach o nr ew. 224 obr. 46 oraz 691/135, 691/68, 691/134, 1103, 691/128, 691/129, 691/126, 996, 995, 691/127, 707/3, 704/4, 1102/2, 1106, 1004/2, 1099 obr. 47 w Zielonej Górze.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w pok. 108 w godz. 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony mogą je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Jednocześnie na podstawie art. 7, 10 § 1, 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja, o której treści strony zostaną powiadomione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Szymańska Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 12:52:14
Wprowadził informację do BIP: Maciej Kościelniak Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 12:52:31
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Kościelniak Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 12:52:31
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu