ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie do stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-14 09:42:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-14 09:42:53 przez Ewa Szymańska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania, że w dniu 08.11.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Przemysława Lewickiego, reprezentującego Tremend Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Warszawie ul. Rosy 39A, działającego na rzecz i w imieniu Zielona Góra Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 56c, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak: DR-OS.6220.31.2017.ES dla przedsięwzięcia pn.: „Focus Mall Zielona Góra” rozbudowa i przebudowa istniejącego centrum handlowego, lokalizacja: Zielona Góra ul. Wrocławska 17.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 108 w godz. 730 ÷ 1600 w poniedziałki, 730÷1530 od wtorku do czwartku oraz 730-1500 w piątki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Zielonej Góry zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o zaopiniowanie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Szymańska Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 09:42:44
Wprowadził informację do BIP: Ewa Szymańska Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 09:42:53
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Rutkowski Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:05:11
Artykuł był wyświetlony: 82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu