ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Jak zgłosić potrzebę tłumacza języka migowego ?

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która nałożyła nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. Ma na celu ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym  trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się - niesłyszącym czy głuchoniemym.

Zgłaszanie dzikich wysypisk powstałych na terenach miejskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawiadamia, że informacje o dzikich wysypiskach można zgłaszać telefonicznie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tel. 68 322 91 77 lub e-mail: .

Umieszczanie reklam na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mając na uwadze, ze przestrzeń miejska jest naszą wspólną przestrzenią, publiczną apeluję do mieszkańców o poczucie odpowiedzialności i dbałości o estetykę i ład przestrzenny. Historyczne centrum jest coraz częściej obwieszane reklamami i szyldami, które zamiast estetycznie wkomponowywał się w zabytkowy charakter i styl budynku szpecą, niszczą i przesłaniają detal architektoniczny fasad.

W sprawie rejestracji psów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przypomina o obowiązku zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla oraz zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz punktów na terenie miasta Zielona Góra, gdzie zbiera się zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opłaty bez prowizji i opłat od wpłat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz placówek PKO BP S.A., które nie pobierają prowizji i opłat od wpłat dokonywanych na rachunek bankowy urzędu przez osoby fizyczne i prawne (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów itp.)

Wykaz psów uznawanych za agresywne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne

Nawigacja między stronami listy informacji