ˆ

Komunikaty

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 12:21:59 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 12:22:49 przez Rogowska Katarzyna, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LXVII.967.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r.
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra” w związku z udziałem w projekcie pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
 1. Dokumentacja dotycząca projektu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, w Biurze Ochrony Środowiska, ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu: 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki. Ze szczegółowymi informacjami o projekcie można zapoznać się na stronie: http://www.44mpa.pl
 2. Uwagi i wnioski można składać, w terminie do dnia 09.07.2018r. (włącznie):
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska, 
  ul. gen.J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, z dopiskiem „Miejski Plan Adaptacji”
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Zielona Góra, w Biurze Ochrony Środowiska, 
  ul. gen.J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, pok.110, w godzinach pracy Urzędu, tj. 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail:  , z dopiskiem „Miejski Plan Adaptacji”
     3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.
     4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Rogowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rogowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 12:21:59
Wprowadził informację do BIP: Rogowska Katarzyna Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 12:22:49
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Rutkowski Data ostatniej zmiany: 2019-01-15 11:08:44
Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu