ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z urządzeniami na działkach nr 150/3, 151/1, 148/1, 184, 152 obręb 46 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-10 15:53:54 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-10 15:53:58 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra imieniu którego działa zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem  Pan Maciej Ćwiliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VOLTA Maciej Ćwiliński z siedzibą w Zielonej Górze ul. Jesionowa 3, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej  nn 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z urządzeniami na działkach nr 150/3, 151/1, 148/1, 184, 152 obręb 46 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, strony w postępowaniu mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu