ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-12 14:55:03 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-12 14:56:11 przez Katarzyna Maślana

Akapit nr - brak tytułu

w sprawie zmiany decyzji nr 56/2018 z dnia 9 maja 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kablowej sieci elektroenergetycznej SN, kontenerowej stacji transformatorowej, kanalizacji kablowej elektroenergetycznej i teletechnicznej (wielootworowej), kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej (wielootworowej), masztów ładowarek autobusowych, sieci elektrycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, w zadaniu „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”, działkach nr 944/6, 951/1 obręb 44, działce nr 3/1 obręb 35, działce nr 107 obręb 33 przy ul. Racula – Głogowska, ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

Akapit nr - brak tytułu

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Zielona Góra, wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 56/2018 z dnia 9 maja
2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kablowej sieci elektroenergetycznej SN, kontenerowej stacji transformatorowej, kanalizacji kablowej elektroenergetycznej i teletechnicznej (wielootworowej), kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej (wielootworowej), masztów ładowarek autobusowych, sieci elektrycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, w zadaniu „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”, działkach nr 944/6, 951/1 obręb 44, działce nr 3/1 obręb 35, działce nr 107 obręb 33 przy ul. Racula – Głogowska, ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
         W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
         Z aktami sprawy można zapoznać się w Departamencie Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zielonej Górze ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój 303, tel. 68 45 44 659.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu