ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami, na działkach nr 333, 334/72, 334/73, 334/70 obręb 51 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 15:00:03 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 15:00:09 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której działa zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Pan Michał Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą „PI” Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Łąkowej 1, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami, na działkach nr 333, 334/72, 334/73, 334/70 obręb 51 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.
Z decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 79/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu