ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i urządzeniami, na działkach nr 129/10, 129/11, 129/17, 388/2 obręb 55 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 15:29:24 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 15:29:28 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Załęskiego przedstawiciela przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą Polański Leszek BL-POL B. i L. Polańscy Pracownia Projektowo- Usługowo- Handlowa, ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z/s w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i urządzeniami, na działkach nr 129/10, 129/11, 129/17, 388/2 obręb 55 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony w postępowaniu mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu