ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami na działkach nr 131/4, 131/5, 909 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 15:23:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 15:23:47 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Michała Kołodziejczyka prowadzącego działalność gospodarczą „PI” Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Łąkowej 1, działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami na działkach nr 131/4, 131/5, 909 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.
Z decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 90/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu