ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami, na działkach nr 348/5, 348/21, 348/35, 348/39 oraz części działki nr 346/1 obręb 59 sołectwo Łężyca w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 15:13:43 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 15:13:48 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jerzego Klimczaka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowe „ELPLAN” z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3 Maja 15, działającego zgodnie z pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami, na działkach nr 348/5, 348/21, 348/35, 348/39 oraz części działki nr 346/1 obręb 59 sołectwo Łężyca w Zielonej Górze.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, strony w postępowaniu mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu