ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:Budowa Centrum rekreacyjno- kulturalnego, na działkach nr 117/2, 217, 218, 220, 215/1 obręb 48 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 15:09:56 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 15:19:51 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Barbary Molędy reprezentującej  firmę ESKO- CONSULTING Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślężna 112/38 – upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz Inwestora- Miasta Zielona Góra- Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie Centrum rekreacyjno- kulturalnego, na działkach nr 117/2, 217, 218, 220, 215/1 obręb 48 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony w postępowaniu mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu