ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-19 11:26:46 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-19 11:28:04 przez Katarzyna Maślana

Akapit nr - brak tytułu

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie odcinka magistralnej sieci cieplnej 2xDN500 od komory KII-1C przy ul. Stefana Batorego do komory KII-3 przy ul. Ludowej w Zielonej Górze”, na działkach nr 121/2, 42/11, 42/2, 43/2, 120/30, 44 obręb 5 przy ul. Stefana Batorego, ul. Harcerskiej, ul. Ludowej w Zielonej Górze

Akapit nr - brak tytułu

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Ciechocińskiego, przedstawiciela firmy PROINSTAL PPUH s. c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 9, działającego w imieniu spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie odcinka magistralnej sieci cieplnej 2xDN500 od komory KII-1C przy ul. Stefana Batorego do komory KII-3 przy ul. Ludowej w Zielonej Górze”, na działkach nr 121/2, 42/11, 42/2, 43/2, 120/30, 44 obręb 5 przy ul. Stefana Batorego, ul. Harcerskiej, ul. Ludowej w Zielonej Górze.
        
         W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
 
         Z aktami sprawy można zapoznać się w Departamencie Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zielonej Górze ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój 303, tel. 68 45 44 659.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu