ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-19 11:24:09 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-19 11:25:06 przez Katarzyna Maślana

Akapit nr - brak tytułu

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV, zabudowie szafki kablowej, zabudowie złączy kablowych, na działkach nr 112/2, 89/19, 89/21 obręb 33 przy ul. Gajowej w Zielonej Górze

Akapit nr - brak tytułu

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Arkadiusza Sadowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Usług Technicznych  Arkadiusz Sadowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kraljevskiej 7a/27, działającego w imieniu inwestora: ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV, zabudowie szafki kablowej, zabudowie złączy kablowych, na działkach nr 112/2, 89/19, 89/21 obręb 33 przy ul. Gajowej w Zielonej Górze.
        
         W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
 
         Z aktami sprawy można zapoznać się w Departamencie Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zielonej Górze ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pokój 303, tel. 68 45 44 659.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu