ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami i urządzeniami, na działkach nr 223/46, 223/47, 223/48, 223/49, 223/50, 522/1 obręb 44 sołectwo Racula w Zielonej Górze oraz na działce nr 149/15 obręb 45 sołectwo Drzonków.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-18 14:38:36 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-18 14:38:44 przez Anna Winograd

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Załęskiego przedstawiciela przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą Polański Leszek BL-POL B. i L. Polańscy Pracownia Projektowo- Usługowo- Handlowa, ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z/s w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
  • budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami i urządzeniami, na działkach nr 223/46, 223/47, 223/48, 223/49, 223/50, 522/1 obręb 44 sołectwo Racula w Zielonej Górze oraz na  działce nr 149/15 obręb 45 sołectwo Drzonków
Z decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 47/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, tel. 68 475 56 85, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu