ˆ

Jakość powietrza w Zielonej Górze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Jakość powietrza w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 12:12:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze określa poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza w ramach prowadzonego monitoringu środowiska, na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Krótkiej w Zielonej Górze. W ramach monitoringu prowadzone są ciągłe pomiary 6 substancji: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla  (CO), pyłu zawieszonego PM 10, pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. WIOŚ zobligowany jest do monitorowania i informowania o stopniu zanieczyszczeń powietrza na terenie Zielonej Góry i województwa. W oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie serii pomiarowych uzyskanych między innymi z ww. stacji, corocznie przeprowadzana jest ocena jakości powietrza dla strefy  Zielona Góra. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń publikowane są na stronie internetowej: http://www.zgora.pios.gov.pl/category/monitoring/powietrze/.
Od 2007 roku w Zielonej Górze notuje się przekroczenie dopuszczalnego stężenia jednej z wymienionych substancji tj. benzo(a)pirenu, który jest zanieczyszczeniem pochodzącym głównie ze spalania paliw w zbyt niskiej temperaturze, z niewystarczającą ilością tlenu- najczęściej w paleniskach domowych i małych lokalnych kotłowniach. Na podstawie przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i zakwalifikowania Zielonej Góry do strefy C Zarząd Województwa Lubuskiego opracował Program ochrony powietrza (POP) dla Zielonej Góry. 
Miasto Zielona Góra bierze udział we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza, corocznie przedkładając Zarządowi Województwa sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych, które opisane są w Programie i mają na celu obniżenie poziomu stężenia tego zanieczyszczenia. Działania naprawcze to przede wszystkim termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej, pieców węglowych na gazowe lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakup autobusów niskoemisyjnych.
 Analizując przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu na przestrzeni lat, które generalnie notowane są w sezonie grzewczym Prezydent Miasta opracował Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), którego realizacja i wdrażanie ma za zadanie obniżenie poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz zawartego w nim benzopirenu.
Obecnie na zlecenie Miasta przeprowadzana jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła oraz przygotowywany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Przeprowadzenie w/w działań pozwoli zdiagnozować newralgiczne miejsca z punktu widzenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz ograniczyć emisję zanieczyszczeń ze źródeł niskiej emisji czyli lokalnych małych kotłowni i palenisk domowych opalanych paliwem stałym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Gaik Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Gaik Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 12:12:09
Wprowadził informację do BIP: Emilia Gaik Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 12:13:41
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Gaik Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 12:09:22
Artykuł był wyświetlony: 1131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu