ˆ

Biuro Gospodarki Odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 15:19:40

REJESTR JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPADOWYCH I TRANSPORTOWYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 13:47:34

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 13:45:47

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 12:39:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Zielona Góra oraz w sołectwach

Opłaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-07 12:44:35

Akapit nr 2 - brak tytułu

Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęło na siebie Miasto Zielona Góra. Zmiana ta nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji, jak również nie wpływa na termin oraz wysokość wnoszonych opłat.

Czekamy na sprawozdania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-27 09:06:20

Akapit nr 2 - brak tytułu

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn.zm.) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do sporządzenia półrocznych sprawozdań.
Termin składania sprawozdań: do 31 lipca 2016 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami wraz ze sprawozdaniem za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-19 12:02:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu