ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Biuro Gospodarki Odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REJESTR JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPADOWYCH I TRANSPORTOWYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Zielona Góra oraz w sołectwach

Opłaty

Akapit nr 2 - brak tytułu

Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęło na siebie Miasto Zielona Góra. Zmiana ta nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji, jak również nie wpływa na termin oraz wysokość wnoszonych opłat.

Czekamy na sprawozdania

Akapit nr 2 - brak tytułu

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn.zm.) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do sporządzenia półrocznych sprawozdań.
Termin składania sprawozdań: do 31 lipca 2016 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami wraz ze sprawozdaniem za rok 2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.