ˆ

Biuro Miejskich Rzeczników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Miejskich Rzeczników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-21 10:03:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Rzecznik Konsumentów - Krystyna Ujma
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
pokój: 306, III piętro
tel.: (+48) 68 4564 306
email.:
 
Bezpłatne porady konsumenckie udzielane są w godzinach pracy urzędu.
Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad wyłącznie mieszkańcom Zielonej Góry.
 
Zadania Rzecznika
Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów  należy w szczególności:
 1. udzielanie porad konsumenckich bezpośrednio, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej;
 2. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie spraw konsumenckich;
 3. udzielanie pomocy konsumentom w sporządzaniu pism procesowych oraz pism przekazywanych przez konsumentów do przedsiębiorców;
 4. podejmowanie w imieniu konsumentów interwencji;
 5. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 6. podejmowanie i prowadzenie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami;
 7. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań;
 8. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 9. prowadzenie, np. na wniosek placówek oświatowych, społecznych lub innych, edukacji konsumenckiej;
 10. współdziałanie z organizacjami konsumenckimi oraz sygnalizowanie naruszeń praw konsumentów, wymianę informacji o podejmowanych działaniach, udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach.
 
Porad prawnych konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu Zielona Góra udziela:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe Zielona Góra
ul. Podgórna 5
Kamila Szymańska
tel. 68 452-75-18
email:
 
 
 
Dodatkowe informacje dla konsumentów:

Konsument może uzyskać porady konsumenckiej również w innych organizacjach konsumenckich działających na rzecz ochrony praw konsumentów:
 1. Infolinia dla konsumentów: 801 440 220, infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 ( opłaty wg taryfy operatora )
   
 2. Federacja Konsumentów:
  Oddział Federacji Konsumentów w Zielonej Górze
  ul. Bohaterów Westerplatte 9, pok. 216
  tel. 68 325-59-75


  Porady konsumenckie udzielane są:
  poniedziałek,wtorek,piątek od 10.00 do 14.00
  czwartek od 10.00 do 13.30
  środa od 13.30 do 18.00

 3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

  Delagatura w Zielonej Górze
  ul. Bohaterów Westerplatte 11
  tel. 68 322 18 36
 
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry - Maria Pięta
 
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 416, (+48) 68 45 64 415
fax: (+48) 68 45 64 466
email.:
 
KONTAKT
mgr Maria Pięta - Rzecznik praw mieszkańców
IV piętro, pokój 416
 
 
Godziny przyjęć mieszkańców:
 
 • w poniedziałek w godz.: 7.30 – 17.00;
 • wtorek w godz.: 7.30 – 15.30;
 • środa, czwartek, piątek w godz.: 7.30 – 15.00.
 
Zastępca Rzecznika Praw Mieszkańców - Jerzy Wojtkowiak
 
mgr Jerzy Wojtkowiak - Zastępca rzecznika praw mieszkańców
Redaktor naczelny Biuletynu Informacji Publicznej
IV piętro, pokój 415
e-mail:
 
Najważniejszym uprawnieniem rzecznika jest przywilej reprezentowania interesów i praw mieszkanców wobec Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Rzecznik rozpatruje składane u niego skargi, interwencje i wnioski oraz kontroluje przestrzeganie prawa przez urzędników. Eliminując biurokratyzm, tendencyjność i opieszałość w załatwianiu spraw mieszkańców, rzecznik propaguje nowy model obsługi petentów.
 
ZADANIA RZECZNIKA
 1. rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez mieszkańców miasta;
 2. prowadzenie centralnego rejestru kancelaryjnego skarg i wniosków;
 3. kontrola przestrzegania prawa przez pracowników urzędu przy załatwianiu spraw mieszkańców;
 4. monitorowanie przestrzegania Kodeksu postępowania pracowników urzędu wprowadzonego odrębnym zarządzeniem;
 5. reprezentowanie interesów i praw mieszkańców wobec urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 6. realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie działalności prezydenta;
 7. udostępnianie w formie elektronicznej do wglądu i do pobrania dokumentów ze zbiorów: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych Województwa Lubuskiego;
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat za udostępnianie:
  1. informacji publicznej,
  2. wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych;
 9. koordynacja i redagowanie miejskiej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
UPRAWNIENIA RZECZNIKA DAJĄ MU MOŻLIWOŚĆ
- wglądu do dokumentów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
- żądania od naczelników i kierowników niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- występowania do Prezydenta Miasta z wnioskami o zmiany usprawniające pracę Urzędu Miasta i jego komórek,
- występowania do Prezydenta Miasta z wnioskami dyscyplinarnymi w stosunku do pracowników, którzy naruszyli przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy szczególne.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
- centralny rejestr skarg i wniosków
Dostęp do informacji znajdujących się w centralnym rejestrze skarg i wniosków można uzyskać w Biurze Miejskich Rzeczników na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 .09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w Ustawie z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
 
  

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2012-12-21 10:03:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Rutkowski Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 10:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 08:14:09
Artykuł był wyświetlony: 40387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu