ˆ

Biuro Audytu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Audytu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-22 14:02:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

  
ul. Zachodnia 63 a
 
 
 
KONTAKT

Konrad Witrylak
Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta
tel. (+48) 68 45 64 105
ul. Podgórna 22
pokój nr 105
 
Sowiński      Henryk          tel. 68    45 64 967
Kapnik         Marzena        tel. 68    45 64 968
Wołoszyn     Marzena        tel. 68    45 64 991
Jamroz         Beata            tel. 68    45 64 968
Trymbulak    Iwona            tel. 68    45 64 991
Wontor         Tomasz         tel. 68    45 64 967
 
ZADANIA BIURA
 
Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego (AD.I) należy w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka;
 2. opracowywanie programów zadań audytowych;
 3. realizowanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz regulaminem działalności audytora wewnętrznego;
 4. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
 5. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przedstawiając w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego;
 6. sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 7. przeprowadzanie czynności sprawdzających, dokonując oceny zastosowania uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego;
 8. przesyłanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej między innymi:
  1. planu audytu wewnętrznego,
  2. sprawozdania rocznego z realizacji planu audytu wewnętrznego,
  3. sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 Regulamin działalności audytora wewnętrznego określający w szczególności zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określa odrębne zarządzenie.
 
Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. kontroli (AD.II) należy
w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznego planu kontroli;
 2. przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych zgodnie
  z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych oraz regulaminem działalności kontrolnej;
 3. sporządzanie wystąpień pokontrolnych;
 4. opracowywanie informacji i analiz na podstawie przeprowadzonych kontroli;
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planu kontroli;
 6. przesyłanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej między innymi:
 1. wystąpień pokontrolnych,
 2. rocznego planu kontroli,
 3. sprawozdania z wykonania planu kontroli.
 Regulamin działalności kontrolnej określający w szczególności zasady i tryb przeprowadzania kontroli określa odrębne zarządzenie.
 
Jeśli w trakcie przeprowadzania zadań audytowych lub kontrolnych pracownicy AD dostrzegą znamiona czynów, które w ich ocenie kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, mają obowiązek poinformować o tym fakcie kierownika AD, który powiadamia właściwe organy.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Biuro Audytu Urzędu Miasta prowadzi dwa rejestry:
Udostępnianie danych odbywa się w siedzibie Biura na pisemny wniosek zainteresowanej strony.
 
- Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli;
- Rejestr upoważnień do przeprowadzenia adudytu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2014-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2006-06-22 14:02:52
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2006-06-22 14:03:26
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2015-02-02 13:11:56
Artykuł był wyświetlony: 13158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu