ˆ

Informator urzędowy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek i czystość w mieście

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-03-17 11:30:59 Informacja ogłoszona dnia 2010-03-17 11:31:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą nr L/366/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 1. Właściciele psów są zobowiązani do:

  1. zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla i zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny.
    
  2. zgłaszania właściwej administracji, w której pies został zarejestrowany:

   1. zagubienia lub zniszczenia znaczka identyfikacyjnego,
     
   2. utraty psa w wyniku jego śmierci, sprzedaży poza teren miasta lub innej przyczyny w celu wykreślenia z rejestru

    
  3. poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie raz w roku - w miejscach i dniach określanych corocznie przez właściwego Lekarza Weterynarii i podawanych do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
    
  4. posiadania książeczki szczepień i okazywania jej na żądanie służby weterynaryjnej lub sanitarnej
    
  5. poddania bezzwłocznej opiece weterynaryjnej psa z objawami wzbudzającymi podejrzenie choroby zakaźnej albo w przypadku ugryzienia przez niego człowieka
    
  6. prowadzenia psa w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu - przez osobę, która umożliwia odpowiednią opiekę nad nim; uwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a osoba nadzorująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
    
  7. niepozostawianie psa bez opieki w miejscach publicznych
    
  8. skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, wywołanego zwłaszcza wyciem lub szczekaniem psa.

   
 2. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego Odchody zwierzęce można składać do pojemników ulicznych lub koszyczków stanowiących własność komunalną.
   
 3. Bezdomne zwierzęta podlegają wyłapywaniu przez uprawnione służby i umieszczaniu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
   
 4. OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA:

  1. właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania na własny koszt deratyzacji każdego roku w dniach od 1-15 listopada.
    
  2. obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie obiekty i sieci kanalizacyjne znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra, niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania
    
  3. właściciele nieruchomości przeprowadzają natychmiastową deratyzację w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.
    
  4. obwieszczenia Prezydenta Miasta o akcji deratyzacji umieszczane będą na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz ogłaszane w lokalnych mediach.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani m. in. do:

  1. przygotowania na własny koszt na terenie nieruchomości miejsca na ustawienie urządzeń służących do okresowego gromadzenia odpadów komunalnych stałych,
    
  2. ustawiania urządzeń do gromadzenia odpadów w miarę możliwości w granicach danej nieruchomości i niewystawiania ich w obręb pasa drogowego,
    
  3. dezynfekowania w okresie letnim urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych stałych imiejsc ich ustawienia.
    
  4. utrzymywania urządzeń do gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym
    
  5. usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

   
 2. Obowiązujące kolory pojemników na odpady komunalne użytkowe

  1. żółty - pojemniki na makulaturę,
    
  2. niebieski - pojemniki na szkło (stłuczka szklana),
    
  3. biały - pojemniki na odpady plastykowe,
    
  4. brązowy - pojemniki na odpady drewniane,
    
  5. fioletowy - pojemniki na tekstylia

   
 3. Gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości

  1. odpady komunalne płynne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach
    
  2. odpady komunalne drobne można gromadzić w workach foliowych.
    
  3. powstające na terenie nieruchomości odpady zielone należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do komunalnej kompostowni odpadów
    
  4. odpady komunalne wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z niej, w terminach podanych do publicznej wiadomości przez organizującego zbiórkę
    
  5. odpady budowlane pochodzące z remontów obiektów i pomieszczeń winny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach i wywożone na kompostownię odpadów komunalnych w Zielonej Górze lub inne składowisko

Kontakt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Referat Komunalny
ul. Podgórna 22, III piętro
068 45 64 331

Podstawa prawna

 • Zgodnie z uchwałą nr XLVII/357/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
   
 • Zgodnie z uchwałą nr L/366/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Data wytworzenia informacji: 2010-03-17 11:30:59
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor BIP Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2010-03-17 11:30:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Rutkowski Data udostępnienia informacji: 2010-03-17 11:31:05
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2012-05-17 07:42:12
Artykuł był wyświetlony: 3039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu