Obowiązujące plany miejscowe

Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:10:40

Drukuj informację

Obowiązujące plany miejscowe

Stan na: Wrzesień 2014 r.
Lp. Nazwa planu Data uchwalenia Data ogłoszenia Obszar objety planem
1. zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jędrzychów II" uchwała nr XIX/135/95 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 1995r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 16 poz. 105 z dnia 30 grudnia 1995r. teren osiedla Jędrzychów II
2. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry uchwała nr XXIX/214/96 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 października 1996r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 19 poz. 180 z dnia 17 grudnia 1996r. tereny położone w różnych częściach miasta
3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V cz. I i II w Zielonej Górze uchwała nr XXX/228/96 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 listopada 1996r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 1 poz. 14 z dnia 29 stycznia 1997r. teren osiedlaJędrzychów V cz. I i II
4. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry uchwała nr LIII/392/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 maja 1998r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12 poz. 112 z dnia 21 lipca 1998r. tereny położone w różnych częściach Miasta
5. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego Jędrzychów V cz. III w Zielonej Górze uchwała nr LIII/393/98 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 1998r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 17 poz. 174 z dnia 31 sierpnia 1998r. teren osiedla Jędrzychów V cz. III
6. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu stacji paliw przy ul. Wrocławskiej uchwała nr XXVIII/307/2000 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2000r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 34 poz. 423 z dnia 15 grudnia 2000r. teren stacji paliw przy ul.Wrocławskiej
7. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II uchwała nr XXXVII/425/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 21 poz. 229 z dnia 13 czerwca 2001r. teren przy skrzyżowaniu ul.Diamentowej z ul.Szmaragdową
8. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II uchwała nr XLI/498/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 67 poz. 534 z dnia 30 sierpnia 2001r. teren przy ul.Koralowej
9. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry uchwała nr XLI/499/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 91 poz. 649 z dnia 3 października 2001r. teren parkingu przy al.Konstytucji 3-go Maja
10. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry uchwała nr XLIII/522/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 133 poz. 1413 z dnia 18 grudnia 2001r. teren przy ul.Mickiewicza
11. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLV/540/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 października 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 111 poz. 792 z dnia 12 listopada 2001r. teren "nowego" cmentarza przy ul. Wrocłwskiej
12. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLV/541/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 października 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 128 poz. 997 z dnia 12 grudnia 2001r. teren przy rondzie Stefana Batorego
13. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II w Zielonej Górze uchwała nr XLV/542/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 października 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 128 poz. 998 z dnia 12 grudnia 2001r. teren przy ul.Szmaragdowej
14. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLIX/593/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 25 poz. 251 z dnia 15 lutego 2002r. tereny bazy PEDiZ przy ul.Foluszowej
15. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLIX/594/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 25 poz. 252 z dnia 15 lutego 2002r. teren przy ul.Wrocławskiej, przy stadionie żużlowym
16. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLVIII/579/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2001r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 65 poz. 823 z dnia 10 lipca 2002r. teren Strefy Aktywności Gospodarczej - tzw. Spalony Las
17. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr LIII/629/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 53 poz. 647 z dnia 20 maja 2002r. teren polany leśnej położonej na południe od osiedla Jędrzychów III
18. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V część I i II w Zielonej Górze uchwała nr LVII/697/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 82 poz. 1067 z dnia 6 września 2002r. teren ograniczony ulicami: Jędrzychowską, Makową, Wronią i Nowojędrzychowską
19. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr LXI/715/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 października 2002r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 100 poz. 1231 z dnia 30 października 2002r. pas terenu wzdłuż gazociągu
20. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr V/23/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2003r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 23 poz. 456 z dnia 17 kwietnia 2003r. pas terenu wzdłuż linii energetycznej
21. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra uchwała nr X/80/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 czerwca 2003r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 50 poz. 872 z dnia 1 sierpnia 2003r. teren stacji gazowej przy ul.Wrocławskiej
22. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry uchwała nr XI/89/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2003r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 68 poz. 1034 z dnia 15 września 2003r. teren ograniczony ulicami: al.Konstytucji 3 Maja, gen.Wł.Sikorskiego, K.Twardowskiego, gen.J.Sowińskiego
23. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ul. Karłowicza uchwała nr XXI/195/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2004r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 43 poz. 773 z dnia 29 czerwca 2004r. teren osiedla przy ul.Karłowicza oraz Villa Nova
24. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XXIX/271/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 86, poz. 1301 z dnia 10 listopada 2004r. teren centrum handlowego AUCHAN
25. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II w Zielonej Górze uchwała nr XXXIX/363/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2005r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 18 poz. 337 z dnia 22 kwietnia 2005r. teren osiedla Jędrzychów II, polożony po północnej stronie ul.Diamentowej
26. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze uchwała nr LI/464/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2005r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 4 poz. 70 z dnia 23 stycznia 2006r. teren osiedla Zdrojowego i Zastalowskiego
27. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry uchwała nr LVI/501/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r. Dz. Urz. Woj. Lubus.Nr 10 poz. 262 z dnia 16 lutego 2006r. obszar ograniczony ulicami: Kupiecką, dr Pieniężnego, Aleją Niepodległości, Bohaterów Westerplatte
28. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze uchwała nr LXXV/667/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 października 2006r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 4 poz. 58 z dnia 15 stycznia 2007r. obszar Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej
29. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze uchwała nr X/111/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 89 poz. 1235 z dnia 5 września 2007r. teren osiedla Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
30. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XVII/218/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 26, poz. 576 z dnia 1 kwietnia 2008r. teren osiedli: Przyjaźni, Malarzy i Cegielnia
31. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze uchwała nr XXI/302/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 54, poz. 991 z dnia 2 czerwca 2008r. tereny w rejonie ul.Os.Pomorskie i ul.Os.Śląskie
32. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze uchwała nr XXIX/400/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 119, poz. 1737 z dnia 19 listopada 2008r. teren osiedla Pomorskiego
33. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XXXII/437/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 136, poz. 2167 z dnia 19 grudnia 2008r. teren zlokalizowany pomiędzy ul.Botaniczną i ul.Kożuchowską
34. zmiana oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XXXIII/477/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 140, poz. 2236 z dnia 31 grudnia 2008r. teren w rejonie Focus Mall
35. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 60, poz. 836. z dnia 1 czerwca 2009r. teren osiedla Morelowego oraz obszar zlokalizowany na wschód od ul. Kożuchowskiej
36. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno -Sportowego w Zielonej Górze uchwała nr XLIII/570/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 70, poz. 967 z dnia 19 czerwca 2009r. teren przy ul.Urszuli (hala MOSiR) oraz przy skrzyżowaniu ulic Trasa Północna i Sulechowska
37. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze uchwała nr LI/660/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus.Nr 108, poz. 1443 z dnia 15 października 2009r. teren osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz Srebrnej Polany
38. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze uchwała nr LI/657/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 108, poz. 1442 z dnia 15 października 2009r. teren w rejonie ul.Gen.J.Dąbrowskiego i ul.Stefana Batorego
39. plan i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Jędrzychów I: Na Skarpie" uchwała nr LI/651/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 117, poz. 1544 z dnia 2 listopada 2009r. teren osiedla Jędrzychów I "Na Skarpie"
40. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr LIV/706/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 października 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 129, poz. 1712 z dnia 20 listopada 2009r. teren osiedla Raculka
41. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu osiedla Jędrzychów V cz.III - "Zbożowa" uchwała nr LIV/709/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 października 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 136, poz. 1882 z dnia 8 grudnia 2009r. teren osiedla Jędrzychów V cz.III - na południe od ul.Zbożowej
42. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Boh. Westerplatte w Zielonej Górze uchwała nr LVI/722/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 143, poz. 2107 z dnia 18 grudnia 2009r. teren zlokalizowany w rejonie ul.Boh.Westerplatte
43. miejscowy plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Słoneczne" uchwała nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 9, poz. 104 z dnia 12 lutego 2010r. teren osiedli: Łużyckiego, Słonecznego, Kilińskiego
44. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze uchwała nr LXI/781/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 38, poz. 568 z dnia 6 maja 2010r. teren przy ul.Sulechowskiej w rejonie basenu i hali widowiskowej
45. miejscowy plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra uchwała nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 702 z dnia 8 czerwca 2010r. Śródmieście
46. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 88, poz. 1239 z dnia 9 września 2010r. teren za AUCHAN
47. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze uchwała nr IV/22/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2010r Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 18, poz. 393 z dnia 11 lutego 2011r. teren Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Gorzowskiej
48. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej uchwała nr VI.45.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 43, poz. 841 z dnia 8 kwietnia 2011r teren przy ul. Granicznej
49. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze uchwała nr VI.47.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 43, poz. 842 z dnia 8 kwietnia 2011r. 4 tereny w rejonach:
1) ul. Grzybowej,
2) ul. Malinowej,
3) ul. Bukowej,
4) ul. Waniliowej,
50. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze uchwała nr VI.50.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 luty 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 948 z dnia 22 kwietnia 2011r. część Placu Powstańców Wielkopolskich
51. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze uchwała nr VIII.84.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 950 z dnia 22 kwietnia 2011r. teren przy ul. Franciszka Rzeźniczaka
52. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr VIII.75.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 52, poz. 1001 z dnia 6 maja 2011r. teren zlokalizowany pomiędzy granicą miasta, torami kolejowymi, ul.Stefana Batorego i ul.Trasa Północna
53. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwała nr XIX.157.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011r. Dz.Urz.Woj.Lubus. Nr 130, poz. 2459 z dnia 25 listopada 2011r. teren osiedla Piastowskiego i Wzgórz Piastowskich
54. miejscowy plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze uchwała nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus.2012.60 z dnia 13 stycznia 2012r. teren osiedla Kwiatowego
55. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Bajkowe" uchwała nr XXII.167.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2011r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.835 z dnia 4 kwietnia 2012r. teren osiedla Bajkowego
56. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze uchwała nr XXXIII.267.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1516 z dnia 3 sierpnia 2012r. teren Placu Słowiańskiego
57. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze w rejonie ul. Słubickiej uchwała nr XLI.344.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2947 z dnia 31 grudnia 2012r. teren w rejonie ul. Słubickiej
58. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Braniborskiej uchwała nr XLII.352.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 411 z dnia 5 lutego 2013r. teren w rejonie ul. Braniborskiej
59. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 2 uchwała nr XLIII.371.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 724 z dnia 7 marca 2013r. teren zlokalizowany pomiędzy ul. Wazów, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Lwowską, ul. Piaskową, ul. Podgórną i ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
60. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej uchwała nr XLIII.373.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 725 z dnia 7 marca 2013r. teren w rejonie ul. Diamentowej
61. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 3. uchwała nr XLV.383.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 989 z dnia 4 kwietnia 2013r. teren ograniczony ulicami: Kupiecką, Zamkową, Wandy, Al. Wojska Polskiego
62. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. uchwała nr XLV.391.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 992 z dnia 4 kwietnia 2013r. teren osiedla Zdrojowego
63. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze uchwała nr XLVIII.395.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1213 z dnia 30 kwietnia 2013r. teren w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
64. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze uchwała nr L.418.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1466 z dnia 5 czerwca 2013r. teren osiedla Zastalowskiego
65. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Fryderyka Chopina w Zielonej Górze uchwała nr L.416.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1468 z dnia 5 czerwca 2013r. teren przy ul. Fryderyka Chopina
66. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1 uchwała nr LIII.445.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1914 z dnia 3 września 2013r. teren zlokalizowany pomiędzy: ul. Adama Mickiewicza, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Kupiecką, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Krawiecką, ul. Stary Rynek i ul. Mariacką
67. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Uczonych w Zielonej Górze uchwała nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2310 z dnia 7 listopada 2013r. teren osiedla Uczonych
68. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 7 uchwała nr LX.512.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 332 z dnia 4 lutego 2014r. teren zlokalizowany pomiędzy: ul. Stanisława Staszica, ul.Wazów, ul.Bankową, ul.Aleją Niepodległości, ul.Stanisława Wyspiańskiego
69. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 5 uchwała nr LX.513.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 333 z dnia 4 lutego 2014r. teren zlokalizowany pomiędzy: ul.Generała Władysława Sikorskiego, ul.Generała ul.Józefa Sowińskiego, ul.Józefa Ignacego ul.Kraszewskiego, ul.Henryka Sienkiewicza
70. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bukowej i ul. Złotej w Zielonej Górze uchwała nr LXIV.554.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 805 z dnia 2 kwietnia 2014r. 2 tereny w rejonach: ul. Bukowej i ul. Złotej
71. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. B. Głowackiego, ul. I. Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze uchwała nr LXXI.619.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. i nr LXXVII.708.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1596 z dnia 3 września 2014r. 2 tereny w rejonach: ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Miodowej
72. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonach hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze uchwała nr LXXI.620.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1597 z dnia 3 września 2014r. 2 tereny w rejonie: hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej
73. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 9 uchwała nr LXXVII.709.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2464 z dnia 30 grudnia 2014r. tereny zlokalizowane pomiędzy:
1) Al. Konstytucji 3 Maja, Pl. Słowiańskim, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Pl. Pocztowym, Drzewną i Gen. Wł. Sikorskiego
2) zabudowaniami ul. Gen. Wł. Sikorskiego
74. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Franciszka Rzeźniczaka i ul. Trasa Północna w Zielonej Górze uchwała nr LXXVII.717.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2464 z dnia 30 grudnia 2014r. rejon ul. Franciszka Rzeźniczaka i ul. Trasa Północna
 
 Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Rutkowski Data wytworzenia informacji: 2009-02-06 12:10:40
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Rutkowski Data wprowadzenia do BIP 2009-02-06 12:10:40
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Rutkowski Data udostępnienia informacji: 2009-02-06 12:10:43
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Rutkowski Data ostatniej zmiany: 2015-03-06 13:33:44
artykuł był wyświetlony: 44900
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »