ˆ

Zastępca Prezydenta Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zastępca Prezydenta Miasta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-12-05 10:07:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dariusz Lesicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. GOSPODARCZYCH I KOMUNALNYCH
 
Pokój: 108, I piętro
tel. (+ 48 68) 45 64 108,
tel. (+ 48 68) 45 64 118,
(+ 48 68) 45 64 855
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2002-2007
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (Słubice) Dyrektor Marketingu i Promocji/Główny Specjalista
- Pozyskiwanie i obsługa inwestorów polskich i zagranicznych
- Koordynacja i nadzór działu marketingu i Centrum Obsługi Inwestora
- Tworzenie i implementacja strategii marketingowych Strefy na rynki azjatyckie i europejskie
- Udział w ściągnięciu inwestycji o wartości kilkuset milionów euro. (m.in. Funai, VW, Essel Propack, Nord i inne)
2000-2002
Związek Międzygminny ODRA WARTA (Słubice) Dyrektor Związku
- Czynny współudział w utworzeniu Związku Międzygminnego oraz stworzeniu spółki dostarczającej gaz ziemny Media Odra Warta
- Tworzenie strategii budowy infrastruktury gazowej w woj. lubuskim wraz z partnerami niemieckimi
1998-2001
Prochem Zachód Sp. z o.o. (Słubice) Dyrektor Marketingu
- Obsługa inwestycyjna podmiotów gospodarczych
1996-1998
Urząd Wojewódzki (Gorzów Wlkp.) Pełnomocnik Wojewody ds. Kontaktów Zagranicznych
- Prowadzenie i koordynacja kontaktów zagranicznych UW
- Promocja województwa, koordynacja zadań preakcesyjnych
WYKSZTAŁCENIE
Tytuł magistra zarządzania z wyróżnieniem zdobyty na uczelni poznańskiej.
Studia zagraniczne na wydziale prawa EUV Frankfurt/O oraz w trakcie studiów podyplomowych z Zarządzania i obrotu nieruchomościami.
Ukończone studia doktoranckie III stopnia i otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Szczecińskim (WZiEU) w zakresie ekonomii.
 
II Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. gospodarczych i komunalnych prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy Miasta Zielona Góra:
1) obsługę przedsiębiorców i promocję gospodarczą;
2) planowanie rozwoju miasta;
3) zagospodarowanie przestrzenne miasta;
4) administrację architektoniczno-budowlaną w mieście;
5) realizację polityki obrotu nieruchomościami;
6) gospodarkę nieruchomościami, w tym sprawy mienia Skarbu Państwa;
7) ochronę środowiska i przyrody;
8) gospodarkę wodną;
9) działalność w zakresie telekomunikacji;
10) geodezję, kartografię i kataster;
11) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe;
12) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy;
13) zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
14) publiczny transport zbiorowy w zakresie realizowanym przez nadzorowaną komórkę organizacyjną urzędu;
15) miejskie budownictwo mieszkaniowe;
16) utrzymanie czystości i porządku w mieście;
17) cmentarze gminne;
18) zieleń miejską i zadrzewienia;
19) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta
 
- oraz innych spraw miasta szczegółowo określonych w regulaminach wewnętrznych nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu.
 
 II Zastępca Prezydenta prowadzi sprawy miasta  przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu:
 
- Departamentu Rozwoju Miasta,
- Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej,
- Biura Informatyki;
 
miejskich zakładów budżetowych oraz Komunalnego Zakładu Gospodarczego, które nadzoruje.
 
 
Przyjmowanie mieszkańców Zielonej Góry przez ZASTĘPCĘ PREZYDENTA MIASTA odbywa się w terminach uzgodnionych w sekretariacie:

telefonicznie - 68 45 64 108
osobiście w Urzędzie Miasta - I piętro pokój nr 108
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2015-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2007-12-05 10:07:53
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2007-12-24 09:57:06
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:14:49
Artykuł był wyświetlony: 26083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu