ˆ

Skarbnik Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skarbnik Miasta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-02-02 11:49:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Emilia Wojtuściszyn
SKARBNIK MIASTA
Pokój: 609 (+48) 68 45 64 609
 
 
 
 Skarbnik Miasta – wykonuje zadania wynikające z przepisów o finansach publicznych, samorządzie gminnym, powiatowym, a w szczególności:
 1.  kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 2. kontrasygnuje czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.
 
  Pion Skarbnika obejmuje następujące obszary merytoryczne, w szczególności:
 1. przygotowanie projektu budżetu Miasta, jego zmian oraz prowadzenie księgowości finansowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetu Miasta;
 2.  prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Miasta, sprawozdawczości Urzędu Miasta, realizowania zobowiązań zgodnie z planem finansowym Urzędu Miasta;
 3. prowadzenie windykacji należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych;
 4. wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru
   i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego oraz kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania;
 5. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest Prezydent Miasta;
 6.  udzielanie pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 7. wieloletniego planowania finansowego, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej
   z opracowywaniem prognozy kwoty długu publicznego;
 8. zarządzania długiem, lokowania wolnych środków pieniężnych w wybranych bankach;
 9. Generalnego Rejestru Umów i Zleceń;
 10.  koordynacji podsystemów informatycznych obsługujących działalność finansową Urzędu Miasta;
 11. kreowania Polityki Rachunkowości Miasta.
 
  Skarbnik Miasta realizuje zadania przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu:
 1. Biura Egzekucji Administracyjnej;
 2. Wydziału Budżetu i Rachunkowości;
 3. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2007-02-02 11:49:32
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2007-02-02 11:49:36
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 13:44:35
Artykuł był wyświetlony: 15748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu