ˆ

Zastępca Prezydenta Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zastępca Prezydenta Miasta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-19 08:29:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wioleta Haręźlak
ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH 
pokój nr 107, piętro I
tel.: (+48) 68 45 64 108
tel. (+ 48 68) 45 64 118
fax: (+48) 68 45 64 855
email:
 
Wykształcenie wyższe - mgr, WSP w Zielonej Górze, kierunek - nauczanie
początkowe.
 
 • Studia Podyplomowe
 
Zarządzanie i organizacja oświatą (KUL)
Informatyka (KUL)
Wychowanie fizyczne (UZ)
 
 • Kursy kwalifikacyjne
 
Nadzór pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
 
 • Doświadczenie zawodowe:
 
1984- nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 23 
1991 do 1995- dyrektor w Szkole Podstawowej Nr 23 
1997- Dyrektor w Zespole Edukacyjnym w Zielonej Górze
 
 • Działalność społeczna:
Prezes Stowarzyszenia "Nasz Chynów"
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Chynów Współzałożycielka Klubu TKKF "Chynowianka"
Przez wiele lat komendantka obozu PCK w Sławie
Przez wiele lat czynnie zajmowała się sportem ( trenowała koszykówkę pod okiem Tadeusza Mikulewicza, Leona Probużańskiego i Tadeusza Aleksandrowicza ) 
 
 
  Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. społecznych  prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta następujące sprawy Miasta Zielona Góra:
 1. sprawy obywatelskie;
 2. oświatę i wychowanie;
 3. sprawy osób niepełnosprawnych;
 4. ochronę zdrowia;
 5. pomoc społeczną;
 6. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;
 7. politykę prorodzinną, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 8. opiekę nad dzieckiem do lat 3;
 9. przeciwdziałanie przemocy;
 10. świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 11. mniejszości narodowych;
 12. promocję Miasta z wyłączeniem promocji gospodarczej;
 13. kulturę, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami;
 14. sport, turystykę i rekreację;
 15. koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 16. wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego
- oraz innych spraw miasta szczegółowo określonych w regulaminach wewnętrznych nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu.
 
 
  Zastępca Prezydenta prowadzi sprawy miasta  przy pomocy:
 1. komórek organizacyjnych urzędu:
  1. Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,
  2. Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki,
  3. Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. Wydziału Świadczeń Rodzinnych,
  5. Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. miejskich jednostek organizacyjnych:
  1. przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi;
  2. szkół:
 • podstawowych, w tym: specjalnych, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi,
 • gimnazjów, w tym specjalnych, z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, sportowych,
 • ponadgimnazjalnych, w tym: specjalnych, z oddziałami integracyjnymi i sportowych,
 • mistrzostwa sportowego,
  1. żłobków,
  2. placówek oświatowo-wychowawczych,
  3. placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  5. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
  6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  7. Centrum Usług Opiekuńczych,
  8. Noclegowni dla Bezdomnych Osób im.Ojca Stefana Modesta Glorieux,
  9. Domu Pomocy Społecznej,
  10. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
  11. Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  12. Izby Wytrzeźwień,
  13. Centrum Integracji Społecznej,
  14. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ”Promyk”,
  15. Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw,
  16. Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,
  17. Biura Wystaw Artystycznych,
  18. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promyk”,
  19. Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw,
  20. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
  21. Komendy Miejskiej Policji.
 
 
  Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. społecznych  udzielono do wykonywania w imieniu Miasta Zielona Góra uprawnień właścicielskich wobec Centrum Biznesu spółki z o. o., w tym do reprezentowania Miasta Zielona Góra na zgromadzeniu wspólników.
 
  Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. społecznych  pełni funkcję Pełnomocnika prezydenta ds. bezpieczeństwa publicznego.
 
 
 
  
Przyjmowanie mieszkańców Zielonej Góry przez ZASTĘPCĘ PREZYDENTA MIASTA odbywa się w terminach uzgodnionych w sekretariacie:

telefonicznie - 68 45 64 108
osobiście w Urzędzie Miasta - I piętro pokój nr 108
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2015-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2006-06-19 08:29:37
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2006-06-19 08:30:01
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2015-08-25 13:48:50
Artykuł był wyświetlony: 28114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu